AKTUALNOŚCI

7.10.2014

Umowa na roboty budowlane pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza - JRP/9/2014"   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

29.5.2014

Umowa na roboty budowlane pn. Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Wałczu w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

5.3.2013

Umowa na roboty budowlane pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

22.02.2013

Umowa na usługi pn. Inżynier Kontraktu dla zad. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

26.11.2012

Umowa na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

16.04.2012

Umowa dotacji - dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego - na dofinansowanie zadania: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

11.04.2012

Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

30.12.2011

Umowa odnawialnego kredytu obrotowego.   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

30.12.2011

Umowa nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego.   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

24.03.2011

Zgodnie z wytycznymi "Zasady promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013" Wykonawca robót wykonał i zamontował na terenie miasta Wałcz 6 tablic informacyjnych o projekcie.

30.11.2010

Uroczystość podpisania umowy na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu pn. Kompleksowe rozwiążanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza.   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

21.5.2010

Promocja Projektu na targach WOD-KAN w Bydgoszczy.   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

4.3.2010

Uroczystość podpisania umowy na usługi Inżyniera dla Projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)

2.10.2009

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Komplesowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".   (link prowadzi na stronę ZWiK Wałcz)
KONTAKT

tel. 67 25 82 478 wew. 21
fax 67 25 82 478 wew. 37
email: jrp@zwikwalcz.pl